Bệnh án viêm đại tràng mãn tính và điều trị

Bệnh viêm đại tràng
Bệnh viêm đại tràng Viêm đại tràng mạn tính do suy nhược cơ thể nội thương tỳ vị. Bệnh này rất phức tạp là có hư, có thực do tỳ vị khí hư không vận hoá được thanh khí thượng thăng, trọc khí hạ giáng, thấp tà tắc lấp trường vị phát sinh ra, như bệnh án dưới đây: Bệnh nhân: Trần Thị An, CNV Công ty ăn...