Cây vối vị thuốc chữa bệnh viêm đại tràng

Vối chữa bệnh viêm đại tràng
Vối Vối chữa bệnh viêm đại tràng Vối – Cleistocalyx operculatus (Roxb.) Merr. et Perry (Eugenia operculata Roxb.), thuộc họ Sim –Myrtaceae. Mô tả: Cây gỗ có kích thước trung bình. Lá bầu dục hay xoan ngược, thót nhọn ở gốc, có mũi ngắn ở đầu, nhạt màu, và hơi có chấm nâu trên cả hai mặt, dài 8-9cm, rộng 4-8cm. Hoa...

Cỏ lào vị thuốc chữa bệnh viêm đại tràng

Cỏ lào vị thuốc chữa bệnh viêm đại tràng
Cỏ lào Cỏ lào vị thuốc chữa bệnh viêm đại tràng Cỏ lào, Bớp bớp – Chromolaena odorata (L.) King et Robinson (Eupatorium odoratum L.), thuộc họ Cúc – Asteraceae. Mô tả: Cây thảo mọc thành bụi, có thân cao đến 2m hay hơn. Cành nằm ngang, có lông mịn. Lá mọc đối, hình trái xoan nhọn, mép có răng, cuống dài 1-2cm, có...